woordje

Het Golfvaardigheidsbewijs en handicap 36 stap voor stap.

Hoe behaal ik het Golfvaardigheidsbewijs (GVB)? Hoe word ik handicap 36?

De organisatie van het GVB-gebeuren is een van de belangrijkste activiteiten van de Golfschool en de aanpak ervan blijft gezien het succes van de voorgaande jaren in grote lijnen behouden.

Het Golfvaardigheidsbewijs.

Het groeiend aantal golfspelers heeft de Koninklijke Belgische Golf Federatie ertoe aangezet om in 1988 het GVB in te voeren.

Het GVB geeft aan dat de speler over voldoende regelkennis en golftechniek beschikt om veilig toegang te krijgen tot de golfbaan.

Het behalen van het GVB gebeurt volgens het stappenplan:
 

1. Het theoretisch examen.

Dit open boek examen (met vragen over zowel de etiquette als de golfregels) wordt maandelijks ingericht in de vergaderzaal van de Golfschool.

2. De technische proef.

Deze proef bestaat uit 3 stappen :

  • technische opleiding en proef door de Pro (lang spel en kort spel, putting) waarop telkens een minimum score moet worden behaald met baanbegeleiding
  • 2 maal baanbegeleiding met gevormde begeleiders (buddies) waarbij naast de techniek eveneens bijzondere aandacht wordt besteed aan spelregels, etiquette en spelsnelheid

De baanbegeleiding wordt  meermaals per maand ingericht op het terrein van de Golfschool.

3. De praktische proef (=GVB proef).

Voor deze proef dient men een minimum aantal Stableford punten te spelen op een 9 holes golfbaan. Het aantal te behalen punten is afhankelijk van de lengte van de baan.

 Naast het behalen van het minimum aantal punten wordt ook rekening gehouden met het respecteren van de etiquette en de toepassing van de Golfregels.

Het theoretisch examen kan afgelegd worden vóór, tijdens of na de technische proef.

Leden die geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de technische proef worden kandidaat-GVB en hebben baanpermissie met een handicap van 53.

Dit stelt hen in staat oefenrondes te spelen op de Academic Course van de Golfschool ter voorbereiding op de GVB proef.

Tevens bestaat steeds de mogelijkheid om op iedere wedstrijd van de Golfschool als caddy aan te treden. Het volstaat hiervoor de coördinator van de wedstrijd te contacteren

De GVB proef gaat 3 à 4 maal per maand door,  waarvan eenmaal in het weekend.

De GVB proef wordt afgelegd onder toezicht van daartoe aangestelde begeleiders  of leden van het Sportcomité die u zullen bijstaan voor wat betreft etiquette, Golfregels en course management.

Wie begeleidt? 
Vanuit het Sportcomité en de Handicap- en Regelcommissie is een begeleiderteam gevormd. De lijst van mensen die de kandidaten-GVB mogen begeleiden is ter inzage op het secretariaat

Welke zijn de kosten voor deelname aan de GVB proef en Baanbegeleiding?

Er dient enkel een begeleidingsfee te worden betaald

Wanneer behaal ik mijn GVB ?

Het GVB certificaat wordt behaald indien men een Stableford score haalt van minstens 18 waarbij men speelt met het aantal slagen dat hoort bij een Hcp 53 op de GVB baan van de Golfschool Gent.

 Tevens dient men blijk te geven van kennis van de etiquette en de Golfregels en er ook zo naar handelen. Zie website  - rubriek GVB voor meer info

De inschrijving voor de GVB proef en baanbegeleiding gebeurt via i-Golf.

Indien men slaagt voor de GVB proef behaalt men het Golfvaardigheidsbewijs en verkrijgt men een handicap (Hcp) van 45.

Van Hcp 45 naar Hcp 36.
Een Hcp 37 tot 45 is een zogenaamde 'club handicap' (de 'Rabbits'). Op de meeste banen is echter minimum een officiële EGA Hcp 36 nodig.

Om Hcp 36 te behalen dien je binnen een periode van 12 maand aan minstens 3 wedstrijden, ingericht door de Golfschool Gent, deel te nemen. Bij deze wedstrijden wordt er steeds volgens de Stableford formule gespeeld en krijg je een aantal extra slagen in functie van je Hcp.

Rabbits kunnen deelnemen aan alle wedstrijden ingericht door de Golfschool binnen de HCP-grenzen  zowel op de Golfschool als alle andere reguliere wedstrijden voor zover de ontvangende club dit toestaat.

Bij tenminste één van deze wedstrijden dien je een scorekaart te spelen met evenveel (of meer) Stableford punten als je Hcp (over 18 holes).

Van zodra aan bovenstaande voorwaarden voldaan is krijg je een officiële EGA handicap.

Steeds ter beschikking voor bijkomende info en veel succes en plezier gewenst. 

Marc Van der Pluym                                                         Eric Maes

GVB coördinator                                                               Voorzitter Handicap & Regel Comité