History

Sinds de oprichting in 2001 heeft de Golfschool Gent een hele weg afgelegd, van een trainingsschool naar een volwaardige golfclub.

Kort na de overname door de familie Van der Pluym in 2008 werd gestart met de aanleg van de “Six-Holes Academic Golfcourse”, getekend door golfarchitect Dimitri Van Hauwaert, in een tweede fase gevolgd door de uitbreiding naar het “Nine Holes Parcours”.

De originele doelstellingen van de initiatiefnemers in 2001, namelijk de golfsport promoten en democratiseren, werden met de uitbouw naar het 9 holes parcours volledig gerealiseerd.

Door de uitbreiding werd de opleiding en begeleiding van de beginnende golfers een stuk eenvoudiger en nog democratischer!

Daar waar men vroeger voor alle golfvaardigheidstesten naar een andere golfclub moest gaan, kunnen die nu op onze club worden georganiseerd en behaald. Naast golflessen bij de Pro’s kan men bij ons de nodige terreinervaring opdoen. Het hele jaar door kan getraind en competitief gespeeld worden, dankzij onze kunstgras greens, wat duidelijk geapprecieerd wordt door de meer dan achthonderd leden.

In 2017 werd verder geïnvesteerd in de indoorgolf, de verfraaiing van de Lounge en de uitbreiding van ons gezellig restaurant.

De vernieuwde putting green, open sinds begin 2018, en de recente installaties van targets op de fairway zijn voorlopig de laatste upgrades. En hier stopt het niet want in 2020 werd onze 9 holes “qualifying course” gerealiseerd met tal van extra mogelijkheden, die een volwaardige golfclub kan bieden.

Onze succesformule….

Oost-Vlaanderen is, in vergelijking met andere provincies, qua golfinfrastructuur nog steeds

karig bedeeld. Dat verklaart, samen met de gemakkelijk bereikbare ligging vlakbij de E-40,

deels ons succes. Maar nog belangrijker is de laagdrempelige instap, de gemoedelijke  clubsfeer en de doorgedreven inspanningen van vele mensen die zich dagdagelijks engageren om van Golfschool Gent een blijvend succesverhaal te maken. Meer bepaald zorgt o.m. het Sportcomité voor een uitgebreide en attractieve activiteitenkalender waarin voor 2021 alvast meer dan 125 wedstrijden op 45 verschillende golfbanen zijn vastgelegd.

Met zo’n 100 jeugdspelers is ook onze toekomst verzekerd. Immers, de inspanningen die Golfschool Gent al jarenlang levert om zoveel mogelijk jongeren met de golfsport in contact te brengen, worden door Golf Vlaanderen (GV) regelmatig bekroond.

Als Golfschool zijn we uiteraard ideaal geplaatst om de beginners de eerste golfervaringen te

laten beleven. Voornamelijk doen we dit via één van de talrijke initiaties die bij ons worden

georganiseerd. Voor de meer afwachtende leden is er het maandlidmaatschap waarbij men tegen een democratische prijs gedurende een ganse maand onbeperkt van de oefenfaciliteiten gebruik kan maken. Het nodige materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld en, zoals het ook voor alle leden geldt, zijn de oefenballen gratis.

Als toemaatje omvat dat maandlidmaatschap tevens enkele privélessen ( ½ uur/les), gegeven door één van onze ervaren pro’s.

Is er nog een vlottere instap naar de golfsport denkbaar?